Meest gestelde vragen

English follows Dutch

VRAGEN VAN STEMMERS

Heb je vragen over de verkiezing of over het stemmen zelf? Op deze pagina vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel dan je vraag door een mail te sturen aan alumni@ru.nl.
 

1. Waarom is er een Alumni Award? 
Met deze jaarlijkse Award eren we onze alumni die maatschappelijk van betekenis zijn. 2. Hoe kan ik zien wie er genomineerd zijn?
In het overzicht van de genomineerden zie je wie genomineerd zijn en waarom ze zijn voorgedragen. De genomineerden zijn alumni die zijn afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en zijn stuk voor stuk mensen die een bijdrage leveren aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Het zijn maatschappelijke betrokken mensen, die een inspiratiebron zijn voor anderen. 

 

3. Hoe wordt de Alumnus van het jaar gekozen?
In juni 2022 kon iedereen alumni van de Radboud Universiteit voordragen voor een nominatie. De jury heeft op basis van de criteria en met oog voor diversiteit bepaald op welke alumni gestemd kan worden voor de verkiezing. Daarna wordt er gestemd door het publiek. De alumnus van het jaar is de genomineerde die de meeste stemmen ontvangt. 
 

4. Tot wanneer kan er gestemd worden?
Stemmen kan van 1 september 2022 tot en met 25 september 2022.

 

5. Zijn er algemene voorwaarden van toepassing?
Ja zeker, lees hier de voorwaarden. Alle stemmers en genomineerden verklaren zich hiermee akkoord.
 

6. Kan ik de gegevens van de stemmers inzien? 
Nee, in het stemproces bewaken we de anonimiteit van de stemmer.
 

7. Ik heb geen e-mail bevestiging ontvangen van mijn stem
Je hebt je stem uitgebracht, maar je mist de benodigde e-mail om je stem te bevestigen in je mailbox. Controleer eerst of de bevestiging in de ongewenste berichten / spambox terecht is gekomen. Is dit niet het geval, dan kan je via deze link opnieuw een bevestiging aanvragen.8. Hoe kan ik zien hoeveel stemmen mijn favoriete genomineerde heeft ontvangen?
Tijdens de stemperiode blijft het spannend: we maken namelijk geen tussenstand bekend. Dat zou jouw oordeel ook kunnen beïnvloeden. Daarom is de einduitslag is na het tellen van de stemmen op 26 september bekend bij de organisatie. Die uitslag blijft dan nog even geheim. Wie de Alumnus van het jaar is, wordt bekend gemaakt tijdens het Alumni Gala op 30 september 2022 in Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen


9. Mijn e-mailadres wordt niet herkend. Hoe kan ik toch stemmen?
Controleer of je je mailadres correct en volledig hebt ingegeven. Check of er geen spatie achter je e-mailadres staat. Daarnaast ziet het systeem sommige domeinen waaronder @inbox.com als oneigenlijke e-mailadressen. De herkomst en echtheid van dergelijke e-mailadressen kan niet worden geverifieerd, daarom kun je met een dergelijk mailadres helaas niet stemmen. 10. Het lukt mij niet om te stemmen via de mobiele website
Mocht het voorkomen dat het niet lukt om via de mobiele website te stemmen, dan zit rechtsboven op de mobiele website een button waarmee je naar de desktopwebsite gaat. Je kan daar alsnog stemmen.

 

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of gewoon iets leuks te melden over de verkiezing? Neem contact op met alumni@ru.nl.

 


VOTERS’ QUESTIONS

 

Do you have any questions about the election or about the voting itself? You can find the answers to the frequently asked questions on this page. Can't find your question here? Then send your question in an email to alumni@ru.nl.
 

1. Why is there an Alumni Award? 
We pay tribute to our socially significant alumni with this annual award. 2. How can I see who has been nominated?
The overview of nominees shows who has been nominated and why. The nominees are alumni who have graduated from Radboud University, and are all people who contribute to a healthy, free world with equal opportunities for everyone. They are socially committed and an inspiration to others. 

 

3. How is the Alumnus of the Year chosen?
In June 2022, people could nominate Radboud University alumni. The jury then chose which alumni could be put forward for the election based on of the criteria and being mindful of diversity. The public will then be able to vote. The alumnus of the year will be the nominee who receives the most votes.

 

4. When can I vote?
You can vote from 1 September 2022 until 25 September 2022.

 

5. Are there any general terms and conditions?
Yes, of course. You can read the conditions here. All voters and nominees have to declare their agreement with them.
 

6. Can I see information about the voters?
No, we protect voter anonymity during the voting process.
 

7. I haven’t received email confirmation of my vote
You have cast your vote, but you are missing the email confirming your vote in your mailbox. Please check if the confirmation has not been sent to your junk mail/spam box first. If this is not the case, you can request confirmation again via this link.
 

8. How can I see how many votes my favourite nominee has received?
The excitement won’t go away during the voting period, as we do not announce the intermediate rankings. It might also influence your judgement. As such, the final result will only be known after the votes are counted on 26 September. The results will remain secret for a while after. The Alumnus of the Year will be revealed at the Alumni Gala on 30 September 2022 in Concert Hall De Vereeniging in Nijmegen.


9. My email address is not recognised. Can I still vote?
Please check that you have entered your email address correctly and completely. Check that there is no space after your email address. In addition, the system sees some domains including @inbox.com as improper email addresses. The origin and authenticity of these email addresses cannot be verified, so you cannot vote with these email addresses, unfortunately. 

 

10. I cannot vote on the mobile website
If you are unable to vote on the mobile website, there is a button on the top right of the mobile website that takes you to the desktop website. You can still vote there.

 

Do you have any questions, comments, suggestions or just something nice to say about the election? Get in touch with alumni@ru.nl.

 

Deze verkiezingswebsite is gerealiseerd door Vote Company,
De specialist in stemmen online en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools

*lt;!-- Meta Pixel Code --*gt; *lt;script*gt; !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '390491762856433'); fbq('track', 'PageView'); *lt;/script*gt; *lt;noscript*gt;*lt;img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390491762856433&ev=PageView&noscript=1" /*gt;*lt;/noscript*gt; *lt;!-- End Meta Pixel Code --*gt;
*lt;script type="text/javascript"*gt; _linkedin_partner_id = "532401"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id); *lt;/script*gt;*lt;script type="text/javascript"*gt; (function(l) { if (!l){window.lintrk = function(a,b){window.lintrk.q.push([a,b])}; window.lintrk.q=[]} var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript"; b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(window.lintrk); *lt;/script*gt; *lt;noscript*gt; *lt;img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=532401&fmt=gif /*gt; *lt;/noscript*gt;

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details